Arkhe Mimarlık - Fuarların faydaları, fuar stand, katılım maliyeti

Fuarların faydaları, fuar stand, katılım maliyeti fuar stand tasarımları

Fuarların faydaları, fuar stand, katılım maliyeti

Fuarların Faydaları

Uluslararası ticaretin çok hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde, fuarların önemi de vazgeçilmez bir şekilde artmaktadır. Fuarlar, büyük bir titizlikle yürütülen çalışmaların ve büyük emeklerin sonucu elde edilen ilk ürünlerin ve son teknolojilerin sergilendiği yerlerdir. Bu özelliklerinden dolayı fuarlar, ekonomik ve sosyal hayatın bir aynası olduğu gibi aynı zamanda dış ekonomik ilişkilerin de bir göstergesidirler. 

Geçmişte ürün veya hizmet grupları adına düzenlenen fuarlar günümüzde ihtisas fuarları adını almıştır ve ihtisas fuarlarının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu yöntemle belli bir ürün veya hizmet fuar kapsamı içine alınabilmektedir. Katılım özelleşmekte ve katılımcı sayısı artmaktadır. Fuarların belli konuda özelleşmesi de fuarlara davetli olarak katılan kişi ve kuruluşların o konuda daha yoğun ilgilerinin olmasını sağlamaktadır. Katılan kişiler fuarlarda aradıkları ürün ve hizmeti, ilgili kişileri ve sorularının cevaplarını bulmak istemektedirler.

Düzenlendiği konuda üretilen ürün ya da hizmetlerin sergilenmesine izin verilen ve genellikle o sektörle ilgili hedef  kitleler tarafından ziyaret edilen fuarlardır. Günümüzde en önemli pazarlama yöntemlerinden birisi olarak kabul edilebilecek ihtisas fuarları, işletmelerin teknolojik yenilikleri takip edebilme ve üretim yapma biçimlerini bu doğrultuda geliştirebilmelerini sağlamalarının yanı sıra işletmelere rakiplerini ve ürünlerini analiz etme olanağı sağlar.

  

Fuarlarına Neden Katılmalıyız?

 • Firmanın pazardaki durumunun ve rekabet şansının yeniden saptanmasını sağlar,
 • Üretmiş olduğumuz ürünleri ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtma olanağı sağlar,

 • Ticari ilişkilerin geliştirilmesinde önem taşır,

 • Potansiyel müşterilere ulaşma imkanı sağlar,

 • Müşteri analizinin yapılarak müşteri gereksinimlerinin öğrenilmesini sağlar,

 • Fuardaki katılımcılarla  yüzyüze görüşme imkanı sağlaması noktasında karşılıklı güven kazandırır ve ortaklık anlaşmalarına zemin hazırlar,

 • İşletmeye, fuara katılan firmaların ürettikleri ürünleri değerlendirme fırsatı verir,

 • Fuara katılan firmaların ve ziyaretçilerin gözünde olumlu bir imaj kazandırır,

 • Firmaya, sürekli müşterileri ile temas kurma olanağı sağlayarak müşterileri yerlerinde ziyaret etmenin yüksek maliyetlerinden ve süre kaybından kaçınma imkanı sağlar,

 • Yurtdışından ve yurtiçinden fuara katılan müşterilerimizi rakip firmaların saldırısından korur,

 • Yüksek teknolojilerin tanıtılması, transferi ve üretilmesinde,pazar yapısı ve potansiyeli konusunda bilgi akışı sağlanmasında ortam hazırlar.
   

Fuarlarına Katılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Fuara katılmaktaki hedeflerimizi stratejik bir plan çerçevesinde açıkça ortaya koymalıyız,

 • Doğru planlamalar yaparak fuara katılımın fayda-maliyet analizini gerçekleştirmeliyiz,

 • Fuarda sergileyeceğimiz ürünlerimizi, pazardaki mevcut eğilimleri doğru tespit etmek suretiyle belirlemeliyiz,

 • Sergilenecek ürünlerin fuar standına konulması aşamasında parlatılarak görselliğini güzelleştirmeliyiz,

 • Firmamızın imajını güçlendirecek doğru ve etkili bir stand tasarımını tercih etmeliyiz,

 • Uluslararası veya ulusal fuarlara katılmamız durumunda ülkemizde verilen destekleri doğru kaynaklardan araştırmalı ve eğer mümkünse faydalanmalıyız,

 • Firmamızı, ürünlerimizi tanıtan ve hitap ettiğimiz ülkenin diline ya da en azından İngilizce’ye çevirisi yapılmış  katalog ve broşürler hazırlatmalıyız,
   

Fuar Öncesi ve Sonrası Yapılan Çalışmalar

 • Fuara katılım kararının verilmesi ve doğru fuar seçimi

 • Fuar katılım amaçlarının belirlenmesi

 • Stand yeri ve dizaynı

 • Fuar personeli seçimi, eğitimi ve görevleri

 • Tanıtım aktivitelerinin planlanması

 • Fuar organizasyonunda destek alınacak bağımsız hizmet ajansının seçimi

 • Ürün transferlerinin nasıl yapılacağına karar verilmesi

 • Bütçe taslağının hazırlanması

 • Fuar sırasında yürütülecek çalışmaların planlanması

 • Ziyaretçi kayıtlarının tutulması

 • Ürün gösterimleri ve prezantasyonları

 • Rekabette avantaj yaratabilecek bilgilerin toplanması

 • Ağırlama hizmetleri

 • Fuar sonrası çalışmaların yürütülmesi

 • Teşekkür ziyaretleri

 • Stand yöneticisinin raporu

 • Genel değerlendirme toplantılarının düzenlenmesi

 • Ziyaretçi bilgilerinin değerlendirilmesi

 • Stand personelinin performansının değerlendirilmesi

 • Bütçenin kontrol edilmesi
   

Fuarlarına Katılımın Maliyeti

Fuar katılım hazırlıkları kapsamlı bir bütçe yapılmadan tamamlanmış sayılmaz. Bir ihtisas fuarına ilk kez katılım söz konusu ise, tüm fuar masraflarının tahmininde güçlüklerle karşılaşılması doğaldır. Bu nedenle bir ihtisas fuarına katılımda firmanın karşılaşacağı ana gider grupları önceden belirlenmelidir.

 Ana giderler şu şekilde sıralanabilir:

 • Fuar düzenleyicisine ödenen katılım bedeli / stand kirası

 • Sergilenecek malzeme için yapılacak giderler (Nakliye, kurma-sökme giderleri vb.)

 • Stand yapım giderleri

 • Reklam, halkla ilişkiler ve satış kampanya giderleri

 • Personel giderleri
   

Firmalar fuarlardan maksimum fayda sağlamak için ne yapmalı?

Öncelikle KOBİ’ler her fuara katılacak kadar zaman zengini değildir, bu nedenle doğru seçim yapmak zorundadırlar. Bu seçimde ilk kriter, söz konusu fuarın kaç yıldır yapıldığı olmalıdır. Sonuçlarının yayın organlarına nasıl yansıdığı, uluslararası katılımcısı ve ziyaretçisi olup olmadığı, varsa kalıtım oranları, nitelikleri, istatistikleri iyice araştırmalıdır. Fuar için talep edilen ücretin ne derece gerçekçi olduğu incelenmelidir.

Fuarlar KOBİ’ler için kendi pazarında patlama yapma şansı buldukları ortamlardır. Bu nedenle, firma fuara katılacağını bütün potansiyel müşterilerine, bütün bayii ağına davetiyeyle bildirmelidir. İşletmenin çevresini olabildiğince fazla bilgilendirmesi, fuardan en yüksek verimi almasının ön koşuludur. Bunun için, basın bültenleri hazırlanıp, yayın organlarıyla temasa geçilmesi, gerekiyorsa fuarda ürün profesyonel bir ürün tanıtımı düzenlenmesi, etkileyici bir stand tasarımı büyük avantajlar yaratır. Standınızda görev vereceğiniz elemanlara da iyi eğitim vermelisiniz. Standa gelen bir ziyaretçiye tatmin edici bir yanıt verememek, potansiyel bir müşterinin kaybedilmesidir. Yine standa gelen ziyaretçilere ait bilgiler özenle kaydedilmeli ve fuar sonrası bu kişilere geri dönülmelidir. Ve en önemli konulardan biri: Günün sonunda kısa bir değerlendirme toplantısı yapıp, gün içinde yaşanan sorunlara çözüm aranmalıdır. Bunlara dikkat eden bir KOBİ’nin o fuardan başarısız olarak ayrılması teknik olarak mümkün değildir.

Sosyal Medyada Paylaş

0 Yorum

Bir Yorum Yazın

Bu sayıyı yandaki kutuya yazınız